Test zuchory tabela do wypełnienia

Pobierz

Policz liczbę klaśnięć.. OcenaMinimalny 1 Zwis na wyprostowanych rękach, wytrzyma ć 10 sek.. Wysoko unosząckolanai klaszcząc pod uniesioną nogą.Jul 28, 2020Na stronie znajdziecie następujace testy: - MTSF (opis prób, tabele punktowe, programy przeliczeniowe)-Eurofit (opis prób) - Test Chromińskiego (opis prób, tabele punktowe) - ISF Zuchory (opis prób, tabele punktowe, programy przeliczeniowe) - Próba Harwardzka (opis próby, wzór obliczeniowy, punktacja) - Test Coopera (opis próby, tabele punktoweĆwiczenia sródlekcyjne dla kl 4-6 Zestaw nr 14 - test sprawności fizycznej Zuchory Zestaw nr 14 Dzisiaj sprawdzicie poziom swojej sprawności fizycznej wg ISF K. Zuchory.. Ćwiczenia fizyczne Koło fortuny.maksymalna liczba punktów do uzyskania - 50, uczeń x uzyskał 41 pkt.. Tabele podajq normy punktowe dla poszczególnych kategorii wieku.. W Indeksie możemy sprawdzić się w wielu pr óbach, są to: 1.. Test powinien oceniać podstawowe zdolności motoryczne i powinien być łatwy do zastosowania w różnych warunkach.W badaniach wykorzystano Indeks Sprawności Fizycznej K. Zuchory oraz metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety.. Nie może zadowalać wynik, który jest poniżej 0,70. łatwość.. Próba wytrzymałości 6.. Dobry 3 Zwis na jednej ręce, wytrzyma ć 10 sek.test sprawnoŚci fizycznej wg zuchory Kalkulator wspomaga obliczenia oraz interpretację wyników testów sprawnościowych oraz wyznacza INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ dla dzieci/młodzieży oraz osób dorosłych.Wynik w punktach i poziom wykonania próby Próba i sposób jej wykonania Płeć Minimalny 1pkt dostateczny 2pkt Dobry 3pkt bardzo dobry 4 pkt Wysoki 5pkt Wybitny 6pkt K12klaśnięć 16 klaśnięć 20 klaśnięć 25 klaśnięć 30 klaśnięć 35 klaśnięć SZYBKOŚĆ Biegnij szybko w miejscu przez 10 sek..

0,50-0,69.#testzuchory #wychowaniefizycznewdomu #wfoffline #wfonline #elekcje #zdalnelekcje #ćwiczeniawdomuTest powinien być trafny i rzetelny.

Liczymy ile razy uda nam się klasnąć w ciągu 10 sekund.. Rzetelny, to znaczy, że wyniki uzyskane przez tych samych badanych są zgodne podczas testowania dokonanego w różnym czasie.. •jak siĘ nazywa prezydent ?. Wyniki: Na przykładzie uczniówPróba Ruffiera.. brzucha Suma pkt.. •ktÓry mamy rok ?. Poziom sprawnošci od 6 do 25 roku Žycia Minimal ny Dostateczny Dobry Bardzo dobry Wysoki Wy bitny Poziom sprawnošci po 25 roku žycia Minimalny Dostateczny Dobry Bardzo dobry Wysoki Wy bitny 6 lat 20Jul 16, 2020Wyniki testu.. Później wykonaj 5 razy próbę szybkości Testu Zuchory - bieg w miejscu z wysokim unoszeniem kolan i klaskaniem pod kolanami.. Próba gibkości 5.. Trafny, to znaczy, że dany test mierzy to co miał mierzyć.. Aktualności; Ogłoszenia i komunikaty dyrektora szkoły; Osiągnięcia naukowe i sportowe; Dla ucznia Wstecz.. Zwis na jednej ręce, wytrzyma ć 10 sek.. Zerówka Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 wychowanie fizyczne.. dobra dobra dostate-czna minimal-na iv a 3 7 6 3 4 - b 2 9 4 6 2 - v a 4 5 4 3 2 - b 7 4 4 1 2 - c 1 5 6 3 2 - vi a 2 6 5 1 3 - b 5 5 4 1 3 - razem 134 24 41 33 18 18 - % ocen 17,9 30,5 24,6 13,4 13,4 - najlepsze wyniki osiĄgnĘli: szkoŁa podstawowa .. Każdy z Was przeprowadzi sobie taki test indywidualnie w warunkach domowych..

Zachęcam Was do wykonania testu.Czy test Zuchory jest obowiązkowy w szkole i czy dziecko z wadą wrodzoną serca z zaświadczeniem od lekarza musi je wykonywać ... słowa kluczowe: test, zuchory.

K/M 1 pkt - 12 klaśnięć/15 klaśnięć 2 pkt - 16 klaśnięć/20 klaśnięć 3 pkt - 20 klaśnięć/25 klaśnięćINDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ K. ZUCHORY Imię i Nazwisko:……………………………………………., Klasa:………………………… Rocznik: ………………………… WYNIKI KOLEJNYCH SPRAWDZIANÓW Data badania sprawności fizycznej Szybkość Skoczność *Siła ramion Gibkość Wytrzymałość Siła mm.. Test Ruffiera to bardzo prosty sposób na poznanie reakcji serca na wysiłek fizyczny.. •w ktÓrym roku rozpoczĘŁa siĘ ii wojna Światowa ?. Próba szybkości 2.. Dostateczny 2 Zwis na jednej ręce, wytrzyma ć 3 sek.. Pozioms rawnošci od 6 do 2E roku Žycia Minimal ny Dostateczny Dobry Bardzo dobry Wysoki Wybitny Poziom sprawnošci po 25 roku žycia Minimal ny Dostateczny Dobry Bardzo dobry Wysoki Wybitny 6 lat 201.. Ilość wyświetleń tematu: 239.. Próba siły ramion 4.. Próba wytrzymałości 6.. •jaki jest pana/pani adres ?. 1.grychtoł daria kl.Ćwiczenia nie są skomplikowane, lecz przygotowanie kondycyjne, jest wymagane, choć w znikomym stopniu.. Zwis na wyprostowanych rękach, podciągn ąć się oburącz tak, aby głowa by ła wy Ŝej niŜ drąŜek, wytrzyma ć 3 sek.. Próba skoczności 3.. Na jego podstawie można dowiedzieć się o tym, w jakiej formie fizycznej znajduje się nasz organizm.. •kiedy siĘ pan/pani urodziŁa ?. Suma uzyskanych punktów okrešla poziom sprawnošci fizycznej.. Szkolne koła zainteresowań; Galeria zdjęć; Konkursy; Aktualności Wstecz..

Wykaz podręczników; Plan lekcji; Dokumenty; Kalendarz roku szkolnego 2021/22Wychowanie fizyczne test zuchory Przykłady z naszej społeczności Liczba wyników dla zapytania 'wychowanie fizyczne test zuchory': 10000+ Ćwiczenia fizyczne Koło fortuny.

41 : 50 pkt.. Udostępnij Nowy temat Wyślij odpowied ź.. Próba siły mięśni brzucha .. Próba siły ramion 4.. Próba skoczności 3.. Napisał(a) 18 listopad 2019 19:39 .Następnie do próby szybkości uczeń przygotowuje się poprzez bieg z wysokim unoszeniem kolan 5 razy po 10 sekund.. Suma uzyskanych punktów okrešla poziom sprawnošci fizycznej.. Próba gibkości 5.. Test jest bardzo prosty, a jego przeprowadzenie zajmuje zaledwie kilka minut.. Próba siły mięśni brzucha SZYBKOŚĆ Biegnij szybko przez 10 sekund, wysoko unosząc kolana i klaszcząc pod uniesioną nogą.. Wynik 0,82 dla ucznia x oznacza, że zadania z arkusza były dla niego łatwe.. Próba szybkości 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt