Współczynnik k dla wkładek topikowych tabela

Pobierz

(0) #6 09 Maj 2012 22:26 Cóż, o starych instalacjach nie pomyślałem.Wkładki topikowe Tabela selektywności działania B A Stosunek gF gG 1:1 gF gF 1:1,6 gG gG 1:1,6 gG gF 1:2,5 aM gG 1:3 UWAGA: Wkładki topikowe produkcji ETI Polam o różnych charakterystykach pracujące w połączeniu szeregowym zapewniają selektywność zwarciową, jeżeli ich prądy znamionowe są dobrane wg poniższej tabeli.Działanie wkładki topikowej zwłocznej przy małych przeciążeniach jest wolniejsze niż wkładki o charakterystyce szybkiej, a w przypadku zwarcia bardzo szybkie.. 310% 100% 120% 100%Oct 5, 2020Jul 27, 2020k - współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego Dla wyłączników nadprądowych o charakterystyce B, C i D wynosi 1,45 .. Cykliczne badania wykazały, że charakterystyki wkładek są bardzo stabilne, tolerancja może wynosić do 10%.Wkładki D02 gG dla gniazd E 18 IN (A) Typ Nr kodowy Waga (g) Pakowanie (szt.) Wymiary øA (mm) 20 DO2 gG 20A 002212001 11 10/500 10,9 .. * - Do stosowania wkładek topikowych D01 w gniazdach D02 Główki bezpiecznikowe DO - do gniazd D0 Typ Nr kodowy Gwint Waga (g) Pakowanie (szt.)powyższym wzorze współczynnik bezpiecze ństwa c∈ ÷(1,2 1,5) stosuje się, jeśli charaktery- styka prądów ograniczonych podawana przez wytwórcę nie uwzględnia maksymalnych do- datnich odchyłek produkcyjnych..

Współczynnik K dla wkładek topikowych gG/gL.

Wkładka topikowa WTN - współczynnik k poszukiwany .. gL i potrzebuję wartości współczynnika k dla czasu 0.5s i wartości prądu I=800A szukam tego ale wszystkie wartości jakie .PP D01 dla wkładek topikowych DO1, 2 -16 A, 400 V AC 2.. Oznaczenia: In- prąd nominalny wyłącznika, Ia- prąd wyłączający, k - współczynnik krotności.. Znalazłem w tabeli Eti wartość 11,8 dla czasu wyłączania 0,2 s lecz po obliczeniu 80x11.8=944 230/944=0.24 Oma.. Oznacza to, że wkładka to-pikowa wyłączy prąd zwarcio-wy nie większy niż (2,1-2 .#1 01 Sty 2019 20:07 Witam.Czy ktoś z was posiada lub wie gdzie znaleźć wartości wsp.K dla wkładek WT-3 gG/gL 80A .. PP D02 dla wkładek topikowych DO2, 20 - 63 A, 400 V AC .. * - Do stosowania wkładek topikowych D01 w gniazdach D02 Wstawki kalibrowe Główki bezpiecznikowe DO - do gniazd DO Typ Nr kodowy Gwint Waga (g) Pakowanie (szt.) KN D01 002231003 E14 14 20/500 KN D02 002232003 E18 17 20/500 12 .Dla prądu 400% znamionowego wartości te wynoszą odpowiednio: F - 10ms…0,3s, FG - 3ms…0,3s, T - 0,15…3s.. W instalacjach domowych dla przewodu YDYp 3×2,5 przyjmuje się maksymalne zabezpieczenie o prądzie znamionowym 16 A, a dla przewodu YDYp 3×1,5 przyjmuje się maksymalne .-1,6 - 2,1 dla wkładek bezpiecznikowych (tabela 4) -1,45 dla wyłączników nadprądowych o charakterystyce B, C, D -1,2 dla wyłączników nadprądowych selektywnych -1,2 dla przekaźników termobimetalicznych Wyznaczona z zależności wartość Iz stanowi podstawę doboru określonego przewodu lub kabla na podstawie katalogu producentów.POLIMET spółka jawna, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Grażyńskiego 74, tel..

Prąd wyłączający bezpieczników (np. wkładek topikowych).

Wkładki topikowe nożowe WT szybkie gF.. Podany sposób doboru wkładek może być stosowany, gdy liczba rozruchów n .Przepuszczona energia pozostaje przy wkładce topikowej stała (ograniczenie prądu zwarciowego) Porównanie kosztów Rozłącznik z bezpiecznikami Wyłącznik kompaktowy KosztFunkcjonalnośćKosztFunkcjonalność Zakup100% 100% 120% 100% Zwarcie Nr.. Dopuszczalna wartość rezystancji jest .1 Przydatne informacje techniczne Przydatne informacje techniczne Spis treści rozdziału Strona 623 Budowa i dobór wkładek topikowych 624 Informacje dodatkowe o rozdzielnicach nn 626 Obciążalność prądowa przewodów i kabli izolowanych 626 Przekrój przewodów ochronnych PEN 627 gg do ochrony kabli i przewodów 627 Trzpienie przyłączeniowe transformatorów 628 Prądy znamionowe i .Tematy o wkładki topikowe, Jak czytać ten wykres - charakterystyka wkładek topikowych, Wyłącznik silnikowy a wkładki topikowe+przekaźnik termiczny .. Oczywiście wkładki instalacyjne o działaniu szybkim to BiWts a o działaniu zwłocznym BiWtz.. Imax dla t = 0,2 s. Imax dla t = 0,4 s. Imax dla t = 5 s Typ.. Właściwości wyłączników nadprądowych .. 210% 100% 0% 60% Zwarcie Nr.. 6.4.3 .Wkładka.. 1, wszystkie wkładki topikowe o charakterystyce szybkiej gF ce-chuje bardzo niski współczynnik k max.. Dla prądu Ir dobiera się z charakterystyki t-Ir wkładkę o takim prądzie znamionowym In, aby odczytany czas t był wiekszy od sumy czasów trwania rozruchów silnika w ciągu godziny..

Opis produktu: Ogólne informacje o wkładkach topikowych przemysłowych.

Rysunek 2.gdzie dla bezpieczników topikowych instalacyjnych o działaniu szybkim k=2,5 do wartości 35A.. Wkładki topikowe przemysłowe przeznaczone są do ochrony instalacji .1,9 − dla wkładek topikowych o prądzie znamionowym od 6 do 13 A, 1,6 - dla wkładek topikowych o prądzie znamionowym większym niż 13 A, .. k - współczynnik uwzględniający rezystywność, współczynnik temperaturowy i pojemność cieplną materiału przewodu, .. WYMIARY GABARYTOWE WKŁADEK TOPIKOWYCH WTNH•współczynnik k- jest ważnym parametrem określającym przydatność bezpiecznika do zabezpieczania obwodu; jest to krotność prądu znamionowego wkładki topikowej, przy której następuje jej przepalenie w wymaganym czasie 0,2 s, 0,4 s lub < 5 s w celu zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporażeniowej.n i współczynnik K odporności wkładek topikowych na impulsy przeciążeniowe.. 33 497-77-10, email: .. Dla prądu 1000% (dziesięciokrotne przeciążenie) czasy zadziałania dla wkładek F i FG nie powinny być dłuższe niż 20ms, a dla wkładek zwłocznych T - 20ms..

Na rysunku 2 prezentowany jest przykład - charakterystyki wkładek gG.

Dla wkładek topikowych WTNH gF zdolność wyłączania wynosi AC 100 kA.. Zdolność wyłączania przy napięciu stałym (DC) dla 000, 00 wynosi 20 kA, dla 1, 2, 3 wynosi 25 kA.. biercze t(h) i wspó Bczynniki k dla wszystkich rodzajów i charakterystyk bezpieczników topiko-wych oraz zakresy górnych pr dów probierczych .Zalety wkładek przemysłowych WT o charakterystyce gF: oBardzo mały współczynnik k<2,5 o odporne na udary mechaniczne korpusy wkładek wykonane ze steatytu, o srebrzone styki nożowe, o stosowanie wkładek kompaktowych obniża koszt wykonania instalacji, o stabilność chrakterystyk prądowo-czasowych oraz pełna selektywność działania,iloczyn In=16 A i współczynnika krotności, który dla typu B=5.. Witam.Czy ktoś z was posiada lub wie gdzie znaleźć wartości wsp.K dla wkładek WT-3 gG/gL 80A .. kA rms i kA max ogr I B p r ą d z w a r c i o w y u d a r o w y Rys. 8.Wkładki topikowe WTNH gG/gL mogą być stosowane na napięcie stałe 220 V dla 000 i 00 oraz 440 V dla 1, 2, 3.. Znalazłem w tabeli Eti wartość 11,8 dla czasu wyłączania 0,2 s lecz po obliczeniu 80x11.8=944 230/944=0.24 Oma.. ≤ 2,5 dla prądów zna-mionowych od 20 do 100 A i k max.. 110% 100% 0% 80% Zwarcie Nr..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt