Program profilaktyki i promocji zdrowia dla województwa wielkopolskiego

Pobierz

Wczesnoszkolny program edukacji antytytoniowej "Bieg po zdrowie", 4.Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP) Etap podstawowy adresowany jest do osób powyżej 18. roku życia palących papierosy, w tym - w zakresie diagnostyki POChP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc) - do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40. a 65. rokiem życia,Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017; Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015 - 2019.. Regionalny Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 (Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4279/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r.) 12.. Pamiętaj, że lepiej zapobiegać niż leczyć!. Program ma za zadanie .PRZYCHODNIA PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA "USMED" HALINA GŁOWACKA Treść archiwalna.. PROGRAM PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2014 - 2020 Poznań -2014 r. 1 Spis treści: I.. Jest to już kolejny dokument kierunkowy w tym obszarze.. Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 206/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Zawonia na lata 2017-2019"..

Przedszkolny program "Skąd się biorą produkty ekologiczne", 3.

Rozporządzenie z dnia 15 lutego 2011 r.Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567) w 2021 roku: "Opracowanie i wydanie publikacji dotyczących ochrony i promocji zdrowia, w szczególności dotyczących chorób .Potrzeb Zdrowotnych prowadzi Wydział Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, tel.. Sytuacja zdrowotna mieszkańców Wielkopolski str.12 1.. Cel ten realizowany powinien być przede wszystkim przez następujące kie- runki działań:Program profilaktyki nowotworów głowy i szyi wpisuje się w przyjęty do realizacji w styczniu br. przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego "Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020".206.. Wydział Zdrowia.. Radio 2021.10.15.Program skierowany jest do dzieci i młodzieży do 18 roku życia ich rodziców lub opiekunów, lekarzy rodzinnych i pediatrów, pracowników POZ a w szczególności do pielęgniarek i położnych, psychologów, terapeutów, pracowników pomocy społecznej, pedagogów i nauczycieli z województwa wielkopolskiego.. Uwarunkowania zdrowotne str.12 2.Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych..

... (program KOS-Zawał) i co zyskują pacjenci leczeni w ramach tego programu?

Profilaktyka to zapobieganie chorobom, ich wczesne wykrywanie oraz takie postępowanie w razie choroby, które pomoże złagodzić jej przebieg.rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego województwa wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego w 2021 roku, wynikającego z wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla województwa wielkopolskiego na lata 2018-2022, pn.: "przygotowanie szczegółowej koncepcji oraz realizacja społecznej …Wybór ofert oraz zatwierdzenie rozdziału środków finansowych na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego pn.: "Prowadzenie działań ograniczających zagrożenia i szkody dla zdrowia fizycznego i psychicznego" w 2022 roku 28-04-2022Komisja Europejska zaproponowała nowy, ambitny, odrębny program zdrowotny EU4Health na lata 2021-2027 z przewidywanym budżetem 9,4 mld euro.Ma on przyczynić się w znacznym stopniu do odbudowy po pandemii COVID-19, przynosząc poprawę stanu zdrowia ludności UE, zwiększając odporność systemów opieki zdrowotnej oraz promując innowacje w sektorze zdrowia.Obecnie realizowane są następujące programy profilaktyczne: Program profilaktyki raka piersi Program profilaktyki chorób odtytoniowych, w tym POCHP Program profilaktyki chorób układu krążenia Program profilaktyki raka szyjki macicy Program profilaktyki gruźlicy Program badań prenatalnych Wykaz placówek realizujących programy profilaktyczne.W ramach wymienionej tematyki pion promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej realizuje następujące programy profilaktyczne: 1..

Znajdziesz tu programy, z których możesz skorzystać, by lepiej chronić swoje zdrowie.

Szczegółową analizą objęto uwzględnianie zagadnień profilaktyki i promocji zdrowia w pracach programowych Mieszkańcy woj. wielkopolskiego, w Waszym woj. realizowany jest Program profilaktyki nowotworów skóry i edukacji społeczeństwa w makroregionie zachodnim.. Program Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 -2020.. UWAGA - Ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.. Osoby do kontaktu: Jarosław Cieszkiewicz.. Listę będziemy rozszerzać.. Wielkopolski Regionalny Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii w zakresie źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej.. Potrzeb Zdrowotnej wchodzą: Michał Zieliński, Wojewoda Wielkopolski - Przewodniczący Rady; Liwia Polcyn-Nowak - Dyrektor Wydziału Zdrowia .NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia, Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu .. Piekary 14/15 i w czym pomoże nam Doradca ds. profilaktyki i promocji zdrowia?. Informacje do analizy uzyskano przy wykorzystaniu badania ankietowego, w którym wzięło udział 84% jednostek samorządu powiatowego w Polsce..

W skład Wojewódzkiej Rady ds. Przedszkolny program edukacji antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas", 2.

Wstęp str.2 1.. Opinia PDF.Rządowy Program Polityki Zdrowotnej leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2022-2026 Program polityki zdrowotnej to zaplanowane, szerokie działania z zakresu opieki zdrowotnej, które są skuteczne, bezpieczne i uzasadnione.. Należy również pokreślić znaczenie, dla omawianych w niniejszym dokumencie zagadnień, strategicznego dokumentu regionalnego, a mianowicie Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku.Dokumentem prawnym, który zbiera wszystkie zadania na tym polu jest " Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 ".Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.. Wprowadzenie str.3 2.. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem.Promocja i kreowanie zdrowego stylu życia, w wymiarach fizycznym, psychicznym i społecznym, jest warunkiem budowy konkurencyjne- go, wysokiej jakości, regionalnego kapitału ludzkiego, a przez to wzrostu konkurencyjności województwa.. Zawiera on konkretne cele i określa termin, w jakim mają zostać osiągnięte.Zatroszcz się o swoje zdrowie, wykonaj darmowe badania.. Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim w latach 2005-2015.Komisja Europejska zaproponowała nowy, ambitny, odrębny program zdrowotny EU4Health na lata 2021-2027 z przewidywanym budżetem 9,4 mld euro.Ma on przyczynić się w znacznym stopniu do odbudowy po pandemii COVID-19, przynosząc poprawę stanu zdrowia ludności UE, zwiększając odporność systemów opieki zdrowotnej oraz promując innowacje w sektorze zdrowia.WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W ZAKRESIE ZDROWIA PUBLICZNEGO, PROMOCJI I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2021 - 2030 Poznań -2020 I Spis treści I.Wstęp.3 1.Programy profilaktyczne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt