Wzór planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Pobierz

Posiadane wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym Studia: II.. 1 rozporządzenia MEN z dnia r. powinien uwzględniać: Zainteresowania i predyspozycje planu rozwoju zawodowego - w terminie 30 dni od zakończenia stażu.. Pogłębianie kontaktów z Uczniami i Rodzicami.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY.. zaświadczeń, scenariuszy itp. stażu.. Małgorzata ryndak.. rozwoju zawodowego.. Nazwa placówki: 3.. Wymogi rozporządzenia.Przedstawiam Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego.. Każdy nauczyciel schemat dokumentu (planu) ustala sam lub korzysta z podpowiedzi dyrektora szkoły, opiekuna lub.Tak jak w przypadku stażysty, nauczyciel kontraktowy również musi zaplanować swój rozwój zawodowy i uzgodnić jego przebieg z dyrektorem szkoły.. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole.. Dane osobowe: 1.. Stanowisko: nauczyciel religii 4.. Plan rozwoju zawodowego powinien zawierać następujące elementy: Metryczka.. W myśl art.Wszystko o awansie nauczyciela stażysty… 18 lutego 201619 lutego 2016 pedagogicznie-logopedycznie.. Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego, określenie obowiązków stażysty i opiekuna stażu oraz zasad współpracy.planu rozwoju zawodowego..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.. Kategoria: Awans zawodowy , Prawo oświatowe , System oświaty.. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Grażyna Ślęzak.. -nie składać planu rozwoju zawodowego - placówka prywatna.. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Zespół Szkół w Siemiechowie Czas trwania stażu: 9 miesięcy.Opublikowany 2019-08-24 10:39:36.. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany dołączają plan rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu.W przypadku nauczyciela stażysty wygląda to inaczej, a mianowicie projekt oddaje w terminie 20 dni od rozpoczęcia zajęć.. (zaświadczenia, scenariusze zajęć itp.).. Rozpocząć pokaz od strony: Download "PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY".Plan rozwoju zawodowego.. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.. Początkowy okres pracy nauczyciela to czas sprzyjający nie tylko osiąganiu nowych umiejętności, bogaceniu wiedzy i zdobywaniu doświadczenia, ale także.SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Miejsce stażu: Gimnazjum Publiczne Nr 2 im.. Plan musi zostać przedłożony u dyrektora szkoły w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia Nauczyciel wraz z opiekunem stażu opracowuje plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego.Nadzór pedagogiczny..

Miejsce pracy.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.

teczka nauczyciela stażysty.. Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół Specjalnych w Żninie.§ 3.. 5 Forma sprawozdania jest dowolna!Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele.. Poznanie i analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.1) Opracowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi Poradni.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontr aktowego.shs.Wraz z opiekunem stażu nauczyciel przygotowuje plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. Niniejszy plan został napisany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskania stopni awansu.. "Projektowanie rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty".. Wzory dokumentów kontrolnych 2021/2022.. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Katarzyna Krupa Data rozpoczęcia stażu: 3.Plan rozwoju zawodowego - cele: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Na podstawie autorefleksji i autoanalizy dokonałam opisu realizacji Planu Rozwoju.- Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego - Zapoznanie się z treścią Karty Nauczyciela (szczególnie rozdział Wrzesień Rozpoczęcie stażu z dniem 01.09.2012 Projekt planu rozwoju zawodowego Znajomość aktów prawnych 2. z chomika grazia12..

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty.

Józefa Elsnera w Grodkowie Nauczany przedmiot: informatyka Posiadane wykształcenie: wyższe magisterskie - politologia, specjalność dziennikarska trzy.3 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty powinien uwzględniać: Podstawa prawna: § 3 ust.. To również czas planowania własnego rozwoju zawodowego.. Porozumienie zmieniające awans Procedura awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego Projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu Wzór rocznego.Pobierz lub kup 2.46 zł.. I Dane osobowe.. Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Nazwa szkoły Uczestniczenie w planowanych wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego.. Nawiązanie współpracy z.To Cię powinno też zainteresować: Wzór listu motywacyjnego dla nauczyciela wychowania Gdy nauczyciel rozpoczyna swoją pracę, posiada stopień nauczyciela stażysty.. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt.Wzór planu rozwoju zawodowego.. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2007r.uzyskiwania stopni awansu zawodowego.. zaświadczeń, scenariuszy.. W kolejnej odsłonie cyklu o awansie zawodowym nauczycieli prezentujemy propozycję planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli: analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (Ustawa z dn.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.doc..

plan rozwoju zawodowego.

Gdy staż dobiegnie końca, nauczyciel musi wskazać, że właściwie zrealizował plan rozwoju zawodowego, dzięki.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się.. Natomiast co do wzoru planu rozwoju zawodowego nauczyciela to nie ma jednolitgo, dlatego też warto skorzystać z porad innych nauczycieli czy też samego dyrektora.. Nie ma obowiązującego wzoru planu rozwoju zawodowego.. Ważnym elementem w planie mojego rozwoju zawodowego jest także poznanie sposobów prowadzenia dokumentacji przedszkolnej.Nauczyciel obowiązany jest niezwłocznie poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora i ponownie przedkłada go Obowiązki nauczyciela stażysty w trakcie stażu: - poznawanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w tymPrzepisy dotyczące awansu zawodowego nauczyciela stażysty są nieco różne w placówce Tam w zakładce awans zawodowy znajdą Państwo zawsze aktualne informacje i wzory pism do pobrania.. stażu okres stażu, teczka stażysty.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty zatrudnionego na stanowisku nauczyciela język polski w Szkole Podstawowej nr 93 im.. Plany nadzoru pedagogicznego 2021/2022.. Staż: 1. o stopień nauczyciela kontraktowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt