Kultura starożytnej grecji notatka

Pobierz

Okres tzw. hellenizmu.. Dzieło: Dyskobol.. Rzeźbiarstwo i rzemiosło ceramiczne.. Starożytna Grecja.. oSkopas -twórca fryzu Mauzoleum w Halikarnasie, 1 z 7 cudów świata.Starożytni Grecy (Hellenowie) nie stworzyli jednego państwa.. Grecy uważali, że filozofia przybliża człowieka do tego, co boskie, bowiem jest boską wiedzą.Plik kultura starożytnej grecji krótka notatka.pdf na koncie użytkownika innocentjunky03 • Data dodania: 22 lis 2018Jurewicz O., Winniczuk L., Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i państwowym, Warszawa 1973.. Mimo to doszło do wzajemnego przenikania się kultury orientalnej z grecką, zjawisko to nazywano kulturą hellenistyczną.. Czas jej trwania określa się na lata od ok. 1200 r. p.n.e. do I w. p.n.e.. Początki Rzymu - Rzym królewski i Rzym republikański 3.. Wzniesiony około V wiek p.n.e.. Upadek republiki i początki cesarstwa w Rzymie 3. e).Strona zawiera materiały do nauki historii i wiedzy o społeczeństwie: (notatki, podręcznik, źródła, quizy) oraz tematyczną bibliografię artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"Przydatność 60% Kultura starożytnej Grecji.. Kultura starożytnej Grecji, powstała i rozwijała się po upadku kultury mykenskiej (helladzka kultura) spowodowanym w głównym stopniu najazdem Dorów.. Duży wpływ na rozwój nauki w czasach starożytnej Grecji miała działalność Arystotelesa , pod jego wpływem rozwinęła się polityka (rozwinął teorie państwa), filozofia, logika, historia teatru, a nawet zoologia (dokonał systematyzacji zwierząt).Grecja • Historia starożytna - notatki • pliki użytkownika piotr241 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Aleksander Wielki bez tajemnic(2008).zip, Kapłanka boga Tajemnica wyroczni delfickiej.rartest > Kultura starożytnej Grecji..

Imperium starożytnej Grecji.

Katalog nazw 2. oPoliklet-stworzył kanon idealnej proporcji ludzkiego ciała.. Aleksander Wielki: Aleksander Wielki - notatka ; Temat 9.. Wytłumacz, w jaki sposób powstał teatr w starożytnej Grecji.. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Warszawa 197816.Literatura rzymska zawdzięcza swój rozwój wzorcom zaczerpniętym z Grecji.. Świat .Takie sprawowanie rządów różniło się znacznie od demokratycznych greckich polis.. Rodzaje i gatunki literackie "wynalezione" przez Greków funkcjonują do dziś.. Starożytna Grecja.. W zakresie kompetencji kulturowych.. oMyron -przedstawił człowieka w ruchu.. Opowiedz o festiwalach teatralnych w starożytnej Grecji.Takie sprawowanie rządów różniło się znacznie od demokratycznych greckich polis.. Czynnikiem integrującym starożytnych Greków była kultura: język, wierzenia, teatr i odbywające się co 4 lata igrzyska w Olimpii.. Za czas jej trwania przyjmuje się okres od ok. 1200 p.n.e. do I w. p.n.e., czyli do czasu podboju starożytnej Grecji przez Rzymian.. Akropolis-wysokie miasto), część starożytnych Aten położony na wzgórzu.. Wykonał fryz wokół Partenonu na Akropolu, posąg Ateny Partenos, Zeusa Olimpijskiego.. Wymień trzy bóstwa olimpijskie i powiedz, jakimi dziedzinami życia się opiekowały..

Kultura i sztuka starożytnej Grecji: a).

Pytanie 1 /11.. W wiekszych miastach powstały stałe teatry.Kultura Starożytnej Grecji.. 1)Budowle i miejsca.. Parandowski J., Mitologia.. W zakresie kompetencji społecznych.. Stanowił ważne miejsce w życiu społecznym.test > Starożytna Grecja Ważne pojęcia: Kultura minojska - rozwinęła się na Krecie w IV/III-II tysiącleciu p.n.e., Minojczycy znali pismo (pismo linearne A); według mitologii król Minos rozkazał Dedalowi zbudować w Knossos labirynt dla swojego syna, MinotauraStarożytna Grecja - cywilizacja, która w starożytności rozwijała się w południowej części Półwyspu Bałkańskiego, na wyspach mórz Egejskiego i Jońskiego, wybrzeżach Azji Mniejszej, a później także w innych rejonach Morza Śródziemnego.Starożytna Grecja uważana jest za kolebkę cywilizacji zachodniej.Grecka kultura, sztuka, mitologia, filozofia i nauka zostały za .Kultura starożytnej Grecji Jednym z najważniejszych greckich swiat byly 1. , poswiecone bogu urodzaju i winorosli - 2. .. Jedynym państwem, które uznaje się za greckie imperium, było państwo Aleksandra Wielkiego.. Procesje, ktore odbywaly sie w trakcie uroczystosc, z czasem przeksztalcily sie w przedstawienia 3..

e).Przydatność 65% Kultura starożytnej Grecji.

Kończy się wraz z podbojem Grecji przez Rzymian.7.. Rozwój literatury starogreckiej zgodnie ze współczesną systematyką pokrywa się z okresami historycznymi Grecji starożytnej .II.. Kumaniecki K., Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 19788 [19541]; zwłaszcza rozdziały III-VI (s. 60-303).. Za czas jej trwania przyjmuje się okres od ok. 1200.r.pne do Iw.. Co cztery lata organizowali oni w Olimpii igrzyska ku czci Zeusa.. Przedstawienia teatralne wywodziły się w starożytnej Grecji z: kultu Apolla, boga opiekuna sztuk kultu Dionizosa, boga wina tradycji egipskich i mezopotamskich rozwoju sztuk literackich.Temat: Kultura starożytnej Grecji .. Do największych osiągnięć kulturalnych starożytnych Greków możemy zaliczyć: - zapoczątkowanie badań naukowych poprzez odejście od bezkrytycznej wiary w mity, - rozwój nauk szczegółowych, np. medycyny (Hipokrates zwany jest ojcem medycyny), - rozwój filozofii.2.. Pierwsze utwory w języku łacińskim zaczęły powstawać w III wieku p.n.e., wówczas przetłumaczono Odyseję Homera, która stała się wzorcem dla rozwoju twórczości literackiej Rzymian aż do czasów Augusta.Dzieje literatury rzymskiej można podzielić na cztery okresy tj.: Kultura antycznej Grecji: Kultura starożytnej Grecji - notatka; Temat 7..

Osiągnięcia Rzymian - kultura starożytnego Rzymu 3.

Przerwij test.. Niezwykle ważny dla Greków był sport.. 9 .KULTURA STAROŻYTNEJ GRECJI.. Pod koniec VI w p.n.e odbywały sie konkursy autorów.. Każdego roku w święto ku czci boga Dionizosa wystawiano sztuki teatralne.. Rzeźbiarstwo i rzemiosło ceramiczne.. 6.Sztuka starożytnej Grecji powstała i rozwijała się po upadku kultury mykeńskiej spowodowanym w głównym stopniu najazdem Dorów.. Grecja po wojnach perskich: Grecja po wojnach perskich - notatka ; Temat 8.. Kultura i sztuka starożytnej Grecji: a).. Słowniczek pojęć 3.. Z czasem widowiska straciły swój religijny charakter.. Sięgało ono od Egiptu do Afganistanu.. W czasie tych zawodów rozgrywano między innymi pięciobój olimpijski.. W starożytności powstało pojęcie filozofii - jako umiłowania mądrości (od greckich słów philein - lubić, kochać, sophis - mądrość).. Twórcą terminu był Pitagoras.. Mimo to doszło do wzajemnego przenikania się kultury orientalnej z grecką, zjawisko to nazywano kulturą hellenistyczną.. Kultura grecka Starożytna kultura grecka była na najbardziej zaawansowanym etapie rozwoju z pośród kultur antycznych, świadczą o tym dokonania sztuki greckiej.Wyjaśnij, jaką funkcję w kulturze starożytnej Grecji pełniły mity.. Objaśnij jego związki z religią.. W tym okresie, czyli po upadku państwa Aleksandra Wielkiego, upowszechniła się kultura grecka, mająca wyraźne wpływy kultur Bliskiego Wschodu.. Dzieło: Doryforos (chłopiec z włócznią).. Obejrzyjcie filmFilozofia grecka, Antyk - opracowania.. Uczeń: 3. dostrzega znaczenie języka łacińskiego oraz kultury starożytnej Grecji i Rzymu dla kultury polskiej, europejskiej i .Również w starożytnej Grecji dokonano pierwszej systematyki środków leczniczych.. Wierzenia 1) Politeizm:Kultura starożytnej Grecji zaczęła rozwiją się po upadku kultury mykeńskiej której to przyczyną upadku był najazd Dorów.. Uczeń: 5. posiada podstawową wiedzę o następujących kluczowych zjawiskach z zakresu kultury materialnej w starożytności: b) kluczowe postacie i dzieła rzeźby greckiej, III..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt