Funkcja użytkowa opakowania

Pobierz

Na przykład - funkcje użytkowa, informacyjna, indentyfikacyjna czy ekologiczna służą jednocześnie celom marketingowym i logistycznym, a funkcja .2.1.. Funkcja produkcyjna - opakowanie umożliwia przygotowanie odpowiedniej ilości towarów na wejście do produkcji i pobranie odpowiedniej ilości towarów na wyjście z produkcji.. Funkcja logistyczna 30 2.3.4.. Metodyka badań 4.. Funkcja ekologiczna Rozdział 3.. Rola opakowań w cyklu ich życia 27 2.3.1.. Część badawcza 1.. Wartość użytkowa musi być zabezpieczona przez opakowanie , aby zapewnić : świeżość, trwałość, estetyczność, atrakcyjność.Prawidłowo zaprojektowane opakowanie pozwala na zmniejszenie kosztów transportu, wprowadzenie udogodnień w transporcie, ograniczenie powierzchni niezbędnej do przechowywania towarów, a także na lepszą ekspozycję produktu na półkach sklepowych.1.. Materiały do badań 3.. 1.Funkcja Ochronna Towarów - chroni produkt przed działaniem czynników zewnętrznych.Natomiast funkcja użytkowa opakowań polega na ich zdolności do zaspokajania potrzeby wygody, bezpieczeństwa i oszczędności czasu.. Funkcja logistyczna 2.4.. Funkcja ochronna Polega na zabezpieczeniu towaru przed zepsuciem się /zniszczeniem.. Funkcja ochronna 30 2.3.2.. Metodyka badań 4.Marketingowa funkcja opakowań skupia się głównie na uwydatnieniu tych cech towaru, które są najbardziej wartościowe dla konsumenta..

Funkcja użytkowa 2.7.

Opakowanie jest również ważnym elementem systemów logistycznych.. Funkcja ochronna 2.3.. Charakterystyka przedsiębiorstwa 'XYZ' Rozdział 4.. Funkcja informacyjna 31 2.3.5.. Do podstawowych logistycznych funkcji opakowań należą: funkcja ochronna, magazynowa, transportowa i utylizacyjna.. Podział funkcji opakowań 2.2.. Dotyczy to opakowań importowanych, wykonanych w państwach Wspólnoty, wykonanych w kraju oraz wszelkich odpadów opakowaniowych.Funkcje opakowań 2.1.. Funkcja logistyczna .Funkcje opakowań: Ochronna Towarów - chroni produkt przed działaniem czynników zewnętrznych.. Jej głównym zadaniem jest zaspokojenie potrzeb klienta, które wynikają z łatwości użytkowania posiadanego towaru.. Część badawcza 1.. Funkcja Reklamowa - podnosi ona wartości .Jul 29, 2021Opakowanie powinno zapobiegać : zepsuciu, zmianie barwy, zmianie konsystencji, wyparowaniu, zabrudzeniu, uszkodzeniu towaru 2.Funkcja Informacyjna - nabywca zapoznaje się z rodzajem i właściwościami produktu, datą produkcji, sposobem użycia, terminem ważności, ceną, producentem.. Funkcja ta jest ważna w przypadku wprowadzania na rynek nowego towaru.FUNKCJE OPAKOWAŃ Opakowanie - to wyrób, który stanowi zewnętrzną warstwę określonego towaru mającego chronić go, ułatwiać przemieszczanie, magazynowanie, jak również sprzedaż oraz ma oddziaływać na wyobraźnię nabywcy..

Funkcja użytkowa 31 2.3.6.

Rozdział 3.. Funkcja sozologiczna 32 2.4.Funkcja opakowania Ochronna Wymagania stawiane opakowaniom • szczelność, odporność na czynniki zewnętrzne i urazy mechaniczne • zapobieganie zabrudzeniom, zepsuciu, zmianie barwy produktu • zabezpieczenie wartości użytkowej, zapewnienie świeżości i trwałości Ogniwo w łańcuchu dostaw Dostawcy surowców i elementów gotowychOpakowanie to materiał mający odpowiednią konstrukcję, którego celem jest ochrona produktu przed uszkodzeniami, a także ochrona otoczenia przed szkodliwym działaniem zapakowanego produktu.. Opracowanie: Agnieszka MichalskaFunkcja ta dotyczy to przede wszystkim opakowań jednostkowych, niekiedy zbiorczych i transportowych (np. opakowania gotowe na półkę), których oryginalność konstrukcji, estetyka działająca na wyobraźnię, niepowtarzana szata graficzna i atrakcyjność formy oraz zgodność z gustami potencjalnych nabywców zwiększają popyt na określone grupy wyrobów, a jednocześnie opakowania te mogą być narzędziem reklamowym i walki konkurencyjnej producentów o zdobycie nowych konsumentów.Opakowanie spełnia wiele funkcji takich jak funkcja ochronna, dystrybu- cyjna, marketingowa, ekologiczna.. Część funkcji przenika się wzajemnie.. Funkcja Ochronna Towarów - chroni produkt przed działaniem czynników zewnętrznych.. Funkcja informacyjna 2.5..

Wartość użytkowa musi być... 2.

Funkcja informacyjna 2.5.. Funkcja ekologiczna .. Podział funkcji opakowań 2.2.. Opakowania wytwarzano z tra- dycyjnych materiałów: szkła, metalu i papieru.opakowanie jednostkowe - zbiorcze - transportowe - paleta - zabezpieczenie palety -na wysypiskach umieszczać tylko odpadki nieużyteczne i nierozkładalne Funkcja użytkowa: -wygoda użytkowania i konsumpcji -łatwość otwierania i zamykania -konsumpcja w różnych miejscach -wykorzystanie pustego opakowania do innych celówNatomiast funkcja użytkowa opakowań polega na ich zdolności do zaspokajania potrzeby wygody, bezpieczeństwa i oszczędności czasu.. Funkcja Informacyjna - nabywca zapoznaje się z rodzajem i właściwościami produktu, datą produkcji, sposobem użycia,.. Jego istotę stanowi gotowy wytwór umożliwiający przemieszczanie produktów w czasie transportu, magazynowania, sprzedaży i użytkowania, informujący o zawartości .Opakowania, to wprowadzone do obrotu wyroby wykonane z jakichkolwiek materiałów, przeznaczone do przechowywania, ochrony, przewozu lub prezentacji wszelkich produktów, od surowców do towarów przetworzonych.. Opakowania dzielone są na jednorazowe, wielorazowe oraz zbiorcze ze względu na właściwości .Wśród podstawowych funkcji opakowań wyróżnić można funkcje: ochronną (związaną z narażeniami mechanicznymi, klimatycznymi i biotycznymi), marketingową i logistyczną..

Polega ona na zasto- ... funkcja użytkowa.

Część funkcji przenika się wzajemnie.. Wyniki .W towaroznawstwie wyróżnia się trzy podstawowe funkcje opakowania: techniczną - umożliwiającą dystrybucję, konsumpcję oraz ochronę produktu przed wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych lub wewnętrznych, ekonomiczną - obejmującą relację kosztów wytworzenia opakowania do kosztów wytworzenia towaru,w odniesieniu do funkcji informacyjnej autorka zauważa, iż opakowania stanowią nośnik istotnych informacji, nanoszonych na zasadach dobrowolności lub obligacji prawnej (w formie nadruku, etykiet, znaków, piktogramów itp.) i dotyczących: zawartości, warunków transportu i magazynowania oraz samego opakowania oraz danych (kody kreskowe, etykiety …1.. Jako przykład można podać-zmniejszenie poziomów opakowań, redukcja opakowania przewozowego z powiązań:-ograniczenie szczebli opakowań eliminacja opakowania transportowego z łańcucha: opakowanie jednostkowe - zbiorcze - transportowe - paleta - ochrona palety-na złomowiska wywozić tylko odpady bezużyteczne i te, które się nie rozłożą.. Funkcje opakowań: ochronne, magazynowe, transportowe, kompletacyjne, informacyjne, marketingowe, użytkowe.. Funkcje opakowań 1.. Niewątpliwie najważniejszą funkcją opakowań żywności jest ochrona.. Funkcja logistyczna 2.4.. Na przykład - funkcje użytkowa, informacyjna, indentyfikacyjna czy ekologiczna służą jednocześnie celom marketingowym i .Ocena wybranych funkcji opakowań kosmetyków oraz propozycję zmian Temat, spis treści, plan pracy.. Dawniej otoczka artykułu spożywczego pełni- ła jedynie funkcję użytkową.. Cel i zakres pracy 2.. Do podstawowych logistycznych funkcji opakowań należą: funkcja ochronna, magazynowa, transportowa i utylizacyjna.Feb 4, 20212.Funkcje opakowania.. Opakowanie.. Funkcja użytkowa - zalicza się do niej ponowne zastosowanie opakowanie u nabywcy lub zastosowanie do innych celów.. Materiały do badań 3.. Rola użytkowa:Wśród podstawowych funkcji opakowań wyróżnić można funkcje: ochronną (związaną z narażeniami mechanicznymi, klimatycznymi i biotycznymi), marketingową i logistyczną.. Kryteria klasyfikacji opakowań: spełniana funkcja, materiał zastosowany do wykonania, kształt, kryterium własności, forma obrotu, sposób wykorzystania, ochrona środowiska.. Funkcja ochronna 2.3.. Charakterystyka przedsiębiorstwa 'XYZ' Rozdział 4.. Funkcja użytkowa 2.7.. Cel i zakres pracy 2.. Gotowe prace dyplomowe Prace dyplomowe , magisterskie, licencjackie, jako gotowe wzory treści..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt