Które z podanych wydarzeń jest chronologicznie ostatnie

Pobierz

Question from @Anpigi33 - Liceum/Technikum - HistoriaZadania maturalne z Historii Temat: Starożytność (część 1.). Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba 2.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.. Układ w Tordesillas 5.. Przy wydarzeniu pierwszym wpisz cyfrę 1, przy ostatnim - cyfrę 2. a) pierwsza intifada ……… b) wybuch drugiej intifady ……… c) porozumienie OWP z Izraelem ……… d) utworzenie Autonomii Palestyńskiej ……… - Odrabiamy.pl Historia - szkoła podstawowaPytanie 3 lutego 2021 Szkoła podstawowa Historia Siedzące pasażer samolotu jest względem fotela w _____, a względem Ziemi w _____.. A. Manifest Rządu Narodowego B. Dyktatura L. Mierosławskiego C. Dopłynięcie do Przylądku Dobrej Nadziei 4.. Fragment tablicy genealogicznej rodziny Kossaków Źródło 2.Spośród poniższych wydarzeń oznaczonych literami A-D wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i wydarzenie chronologiczne ostatnie.. Postaw przy nim znak X. wybuch rewolucji lutowej …… wybuch rewolucji październikowej …… wydanie dekretów o pokoju i o ziemi …… podpisanie przez Rosję pokoju brzeskiego …… Odpowiedz na pytania: Z którą armią Rosjanie wygrywali, niemiecką czy austro-węgierską?. Wpisz litery, którymi oznaczono wybrane wydarzenia..

Ustal, które z podanych wydarzeń było chronologicznie ostatnie.

Ustal, które z podanych wydarzeń było chronologicznie ostatnie.. Lecący samolot jest w ruchu np. względem _____ i .. W tabeli obok wydarzenia chronologicznie pierwszego wpisz literę A, obok chronologicznie ostatniego - B.Spośród poniższych wydarzeń oznaczonych literami A-D wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i wydarzenie chronologicznie ostatnie.. Śmierć Stalina B. Kryzys kubański C. XX Zjazd KPZR D.. Utworzenie NRD E. Question from @Lewaniak - Szkoła podstawowa - Historia.. Pytanie brzmi: Które z tych wydarzeń było chronologicznie pierwsze, a które ostatnie: a) Upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego b) Wypędzenie Tarkwiniusza Pysznego, c) Dyktatura Juliusza Cezara, d)Rządy… Które z tych wydarzeń było chronologicznie pierwsze, a które ostatnie: a) Upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego b .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Język polski.. Dyktatura R. Traugutta 0 ocen | na tak 0% 0 0Wskażs pośród podanych wydarzeń to które było chronologicznie piersze i wpisz obok niego literę A .Wskaż pośród podanych wydarzeń to które było chronologicznie ostatnie i wpisz obok niego literę B. Bitwa pod Kricholmem wojny Stefana Batorego Powstanie Styczniowe Bitwa pod Racławicami..

Które z podanych wydarzeń było chronologicznie pierwsze, a które - ostatnie?

Zaznacz litery przyporządkowane odpowiednimi wydarzeniami.. Postaw przy nim znak X. wybuch rewolucji lutowej …… wybuch rewolucji październikowej …… wydanie dekretów o pokoju i o ziemi …… podpisanie przez Rosję pokoju brzeskiego …… Odpowiedź nauczyciela ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌Spośród podanych wydarzeń wybierz to które było chronologicznie pierwsze i to które było ostatnie.. Lewaniak @Lewaniak.. A. powstanie I Brygady Legionów Polskich B. zgoda na formowanie polskich jednostek wojskowych we Francji C. bitwa pod KaniowemWskaż spośród podanych wydarzeń to które było chronologicznie pierwsze i wpisz obok niego literę A. Wskaż spośród podanych wydarzeń to które było chronologicznie ostatnie, i wpisz obok niego literę B. 1.powstanie królestwa jerozolimskiego 2.utworzenie zakonu joanitów 3.zdobycie Jerozolimy przez krzyżowców 4.wyruszenie czwartej krucjaty.. Wydarzenie chronologicznie ostatnie A B C D A. bitwa pod Cedynią B. objęcie władzy przez Mieszka I C. zjazd w Gnieźnie D. koronacja Bolesława ŚmiałegoNasz przyjaciel, Praca Domowa wyślij nowe pytanie na KLASA.ONLINE..

Wydarzenie chronologicznie pierwsze A B C D II.

I.Wydarzenie chronologiczne pierwsze .A .B .C .D II.Wydarzenie chronologicznie ostatnie .A .B .C .D a)Założenie RzymuWśród wymienionych pięciu wydarzeń dotyczących odkryć geograficznych wskaż to które chronologicznie jest pierwsze i to które jest ostatnie 1.. (SP10) Na podstawie źródeł wykonaj polecenia.. W tabeli obok wydarzenia chronologicznie pierwszego wpisz literę A, obok chronologicznie ostatniego literę B. Odpowiedź Zadanie 76. .. Proszę z podanych poniżej propozycji punktów analizy rzeźby wybrać i podkreślić najwyżej 10 • Kuta w marmurzeWśród wymienionych wydarzeń wskaż to,które było chronologicznie pierwsze,i to, które było chronologicznie ostatnie.. E.zapytał (a) 02.01.2017 o 22:23 Spośród wydarzeń (A-D) związanych z przebiegiem powstania styczniowego wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i chronologicznie ostatnie.. Wpisz literę 1 przy wydarzeniu pierwszym i cyfrę .. Zobacz więcej.. Aleksandra 4036 8 Polub to zadanie A) Atak Niemiec i Rusin na Polskę (1031 rok) B) koronacja królewska Bolesława Śmiałego - 1025 rok - 1 C) powrót Kazimierza Odnowiciela do Polski -Które wydarzenie było chronologicznie pierwsze, a które chronologicznie ostatnie?.

Dotarcie do Indii przez Vasco da Gamę?Wskaż spośród podanych wydarzeń to które było chronologicznie pierwsze i ostatnie.

Lektury .. Źródło 1.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Odpowiedz Odpowiedzi: 2 0 about 11 years ago F. Proces norymberski - pierwsze.. Opłynięcie świata przez wyprawę Ferdynanda Magellana 3.. Spośród poniższych wydarzeń oznaczonych literami A-D wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i wydarzenie.Wśród wymienionych postaci Starego i Nowego Testamentu wskaż tę, która jest chronologicznie pierwsza i oznacz ją literą A, a tę postać, która jest chronologicznie ostatnia, oznacz literą B. 1.W tabeli obok wydarzenia chronologicznie pierwszego umieść liczbę 1, obok ostatniego liczbę 6. w tabeli zaznacz.. - menu profil.. Zaznacz litery przyporządkowane odpowiednim wydarzeniom.. W tabeli zaznacz litery którymi oznaczono wybrane wydarzenia.. Zakończenie interwencji amerykańskiej w Wietnamie F. Proces norymberski +0 pkt..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt