Podsumowanie pracy dydaktyczno wychowawczej w przedszkolu 6 latki i półrocze

Pobierz

W trakcie trwania II półrocza szkolnego nikt z dzieci nie dołączył ani nie zrezygnował z uczęszczania do grupy.. Prowadzenie zajęć wpływających na stymulację zmysłów - zabawy badawcze, eksperymenty, doświadczenia: Rozpoznajemy warzywa za pomocą zmysłów (30.09.2020r.). Przedszkolak badaczem i odkrywcą.. Troje 6-cio latków, dziewiętnaścioro 5-latków i troje 4-latków.. Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego wspomagałyśmy rozwój dzieci, doskonaliłyśmy ich umiejętności, wychowywałyśmy i kształciłyśmy dzieci we wszystkich obszarach podstawy programowej.W ramach tejże współpracy dzieci systematycznie uczestniczyły w spektaklach teatralnych, zarówno tych w Teatrze Lalki i Aktora KUBUŚ, jak i tych, które odbywały się w przedszkolu, i chętnie nawiązywały do nich, odzwierciedlając swoje przeżycia związane z obejrzanymi przedstawieniami, czy to w pracach plastycznych, czy odgrywanych .Jun 8, 2021Kinezjologia edukacyjna w przedszkolu; Edukacja ekologiczna - zdrowie i bezpieczeństwo; Procedura i dokumentacja awansu zawodowego nauczyciela.. "Książki Nauczyciela" zgodnej z pakietem podręczników dla dzieci "Entliczek 5-latki .Podsumowanie pracy wychowawczo-dydaktyczno- opiekuńczej .. - opracujemy wspólnie z grupą VI scenariusz widowiska pod hasłem " Nasz przyjaciel Kubuś", - zorganizujemy zakończenie roku przedszkolnego ..

Staż pracy: 11 lat.

Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski "Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej w I półroczu 5-cio latki Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczejw I półroczu w grupie Ekoludki w roku szkolnym 2017/2018 Nauczycielki: Katarzyna Seroka Grupa Ekoludki liczy 25 dzieci.. Praca dydaktyczno-wychowawcza obejmowała realizację treści zawartych w "Podstawie programowej wychowania przedszkolnego" oraz w programie "Razem w przedszkolu".. W drugim półroczu - - weźmiemy udział w Przeglądzie Małych Form Scenicznych w MCK.. Zbiórka dyni - Tydzień dyni (05.. Grupa dzieci 3,4 - letnich, to ciągłe wyzwania, które na co dzień należy pokonywać.. Rodzice potrafią się zorganizować przy uroczystościach przedszkolnych, chętnie służą pomocą.Pedagogizacją rodziców podjęłam w celu ujednolicenia działań wychowawczych w domu i w przedszkolu, tematy zaś dotyczą ogólnych założeń Planu Pracy Przedszkola.. Grupa jestGłównym celem naszej pracy jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole.. ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO.. SPRAWOZDANIE Z ZAJĘC DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH.. oraz treści zawartych w Programie wychowania przedszkolnego "Wokół przedszkola" Mac Edukacja..

Plik z chomika:Praca dydaktyczno-wychowawcza prowadzona była w oparciu o podstawę programową, plan roczny oraz programy autorskie.

Podsumowanie pracy dydaktyczno - wychowawczej w grupie Kubusie 6-latki za I semestr roku szkolnego 2020/2021 Nauczycielki: Roksana Rybska-Balcarek Paulina Ligas Grupa Kubusie 6 latki liczy 25 dzieci.. Kontynuując realizację treści programowych w oddziale przedszkolnym, stwarzałam sytuacje sprzyjające aktywizowaniu myślenia i doskonalenia sprawności umysłowych: spostrzegania, porównywania .ANALIZA I WNIOSKI Z PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNO - OPIEKUŃCZEJ Gr I 2,5;3;4 latki .. opiekuńcza obejmuje realizację treści zawartych w "Podstawie programowej wychowania przedszkolnego" z dnia 14 lutego 2017 roku oraz oparta jest na "Programie wychowania .. (dotyczących czasu zabawy i pracy, bezpieczeństwa w przedszkolu, na .Grupa oddziału przedszkolnego liczy 7 sześciolatków i 10 pięciolatków.. Czworo dzieci uczęszcza do przedszkola pierwszy rok.Frekwencja za I półrocze wynosi .Grupa jest bardzo żywa, wesoła, ruchliwa oraz głośna.…Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej w II półroczu Grupa Żabek w roku szkolnym 2017/2018 liczyła 22 dzieci : 12 dziewczynek i 10 chłopców..

Bardzo dobrze układa nam się współpraca z rodzicami, o czym świadczą ich miłe, ciepłe słowa na temat naszej pracy dydaktyczno- wychowawczej.

Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.. w pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021.. Urszula Wolińska-Roman.. Praca z tak małymi dziećmi wiąże się z nieustannym naciskiem na kształtowanie samodzielności, uspołecznianiem, a także oddziaływaniem na pozostałe funkcje .Praca w grupie odbywa się w oparciu o program nauczania "Od zabawy do nauki" wyd.. "Misie" szybko przyswajają nowe wiadomości, są ciekawe, lubią zabawy ze śpiewem, ruchowe, zabawy badawcze i różnego rodzaju eksperymenty.Feb 2, 2021SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ za I półrocze 2020/21 (skrót) GRUPA WIEKOWA 5-6 - latki ROK SZKOLNY 2020/21 NAUCZYCIELKI: mgr Magdalena Kołodziejczak, mgr Aneta Herkt WOŹNA: Magdalena Karwasz 1.. Sześciolatki realizują program "Kocham przedszkole program wychowania .Okres przedszkolny wiąże się z licznymi zmianami dokonującymi się w rozwoju dziecka.. - wszystkie grupy.. Punktem wyjścia stały się wnioski z obserwacji, wywiady, rozmowy z rodzicami, ponieważ uznałam, że najlepszymi sprzymierzeńcami wszechstronnego rozwoju dzieci są ich rodzice.Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w grupie Sówki w I półroczu w roku szkolnym 2018/2019 r. (więcej…) Sprawozdania dydaktyczne Grupa Jeże - półrocze 2018/2019 Grupa Jeżyków prowadzona jest przez Nauczycielki: Martynę Jenny-Radziejewską i Karolinę Keczmer..

Praca dydaktyczno - wychowawcza w grupie obejmowała realizację treści zawartych w programie wychowaniaPodsumowanie roku szkolnego 2012/2013.

- grupa "Pszczółki".We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci.. Program edukacji przedszkolnej, wspomagający rozwój dzieci (WSiP) w .SPRAWOZDANIA, EWALUACJA, PODSUMOWANIA w przedszkolu • pliki użytkownika jo-chom przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Roczna analiza pracy wychowawczo dydaktycznej.doc, Sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej 2.docxZbieranie nakrętek (całe półrocze) - wszystkie grupy.. Ogólny zarys grupy "Jeże" Grupa szybko się zżyła, większość dzieci bawi się razem, nie ma podziałów, a każdy problem rozwiązujemy wspólnie na tle całej grupy.Podsumowanie pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej za I półrocze roku szkolnego 2015/2016 GRUPA "Bolka i Lolka" Grupa liczy 25 osób (18 dziewczynek i 7 chłopców, a pod względem wieku 7 - 4-latków, 18 - 5-latków).. Praca dydaktyczno- wychowawcza obejmowała realizację treści programowych zawartych w programie "Razem w przedszkolu"Jolanty Andrzejewskiej i Jolanty Wieruckiej, który jest zgodny z podstawą programową i koncentruje się wokół dwóch kluczowych procesów, a mianowicie: procesu adaptacji w przedszkolu i .Podsumowując stwierdzamy, że założone cele pacy wychowawczo- dydaktycznej w grupie V zostały zrealizowane.. II Programy realizowane w grupie:Kotuń 18.06.2015r.. Grupa 3, 4 latków liczyła 21 dzieci - 5 chłopców i 16 dziewczynek.. Inni nauczyciele współpracujący z grupą: Justyna Pietrzyk, Urszula Seweryn.. Grupa liczy 7 dziewczynek, 18 chłopców.. Imię i nazwisko wychowawcy grupy: Renata Kłek.. Liczba dzieci Dzieci 5 - letnie Dzieci 6 - letnie Dziewczynki 1 6 Chłopcy 1 13 Razem 2 19 21 2.Rady pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Bochni z dnia 04.03.2020 r. ANALIZA I WNIOSKI Z PRZEBIEGU PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZEJ I INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA ZA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 W GRUPIE V Wychowawcy: mgr Agata Gajewska, mgr Edyta Kostańska-Kostoń Charakterystyka grupy:Praca dydaktyczno - wychowawcza w grupie 3,4-latków w drugim półroczu prowadzona była zgodnie z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego, programem wychowania przedszkolnego ., programami profilaktycznymi i autorskimi do zajęć dodatkowych a także z planami miesięcznymi oczekiwanych rezultatów.1.. Rozwój dziecka przebiega w sposób ciągły, ale tempo jest indywidualne dla każdego dziecka.. Współpraca z rodzicami dzieci układa mi się pozytywnie i efektywnie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt